[ Webhosting profitux.cz ]

PODLOM

Podlom označuje kožní onemocnění ve spěnkách koně. Může se rozšířit až nad spěnkové klouby. Podlomy vznikají působením vlhkosti, přecitlivělostí na určité látky nebo zraněním. Také špatné ošetřování spodních částí končetin je jednou z příčin vzniku. Mokro, Špína a oslabená kůže tvoří ideální podmínky pro některé mikroby. První příznaky kožního zánětu ve spěnce je nutno ihned zjistit a ošetřit - jakmile podlom jedenkrát přejde do chronického stádia, mnoho koní se ho nezbaví do konce svého života. Podlomy dělíme na suché a mokvavé. U mokvavého podlomu je napadena především světlá kůže ve spodní části končetiny. Ta otéká a uvolňuje hnisavou tekutinu, která při zaschnutí tvoří strupy. Suchý podlom začíná tvorbou šupinek zanechávajících nepříjemné a bolestivé vyrážky.

Strup, který se při podlomu tvoří, není součástí hojivého procesu. Naopak znamená další rozvoj onemocnění - pod strupem se totiž bakterie mohou dál nerušeně množit. Zánět se obvykle stále rozšiřuje, protože se na mokvající okraje strupu nalepují okolní chlupy a při dalším vysychání strupu dochází k jejich vytrhávání a vytváření dalších míst pro útok mikrobů. Bez rychlého ošetření podlom velice rychle přechází do chronického stádia.

Jak se preventivně chránit proti vzniku podlomu?

Základem je správná hygiena ve stáji a udržování spěnky v čistotě. V deštivém počasí je vhodné spěnky chránit například zinkovou mastí. Škodí příliš časté mytí a především mytí bez následného vysušení. Také správná výživa koně je prevencí - má zajistit dostatek vitamínů a minerálních látek. Důležitou funkci má vitamín A z hlediska odolnosti kůže. A toho v seně nebývá dostatečné množství.
Léčba podlomů je různá, záleží na druhu podlomu a jeho příčině. Léčbu musíme zahájit okamžitě, aby se podlom dále nerozšiřoval. Podlom v chronickém stádiu se léčí velice obtížně. Jakmile si všimneme například zčervenání či zhrubnutí kůže, vytvoření otoku nebo šupinek, ihned zasáhneme. Důležitá je následně každodenní řádná péče - nejprve omyjeme místo výskytu teplou vodou, posléze šampónem. Volíme jemné přípravky, aby nedošlo k porušení ochranné tukové vrstvy, například specielní šampóny na bázi kyseliny sírové či salicylové nebo s výtažky z ovsa.
Je-li podlom již v pokročilém stádiu, ve kterém kůže praská a mokvá, je lepší k omytí použít tříprocentní peroxid vodíku. V tomto stadiu musí veterinář bojovat se zánětem pomocí antibiotik nebo sulfonamidů.

Menší záněty může chovatel ošetřovat sám za použití desinfekčních roztoků (Betadina apod.). Měli bychom se také zmínit o odstranění strupu. To je nutné provádět s citem, ale odstranit se musí, protože se pod ním mohou skrývat bakterie. Pokud se však strhne bez předchozí přípravy, počítejte s velmi bolestivou reakcí. Pro změkčení je dobrá salicylová mast. Tu nanášíme v tenké vrstvě, aby se na ni nelepila sláma či piliny. Pokud salicylová mast ke změknutí strupu nepomůže, přiložíme obklad s desinfekčním roztokem obsahujícím jód. Po dostatečném změknutí strupu ho můžeme šetrně odstranit.
U stádia bradavkovitého podlomu tyto metody nepomohou. Zbytnělou tkáň je nutno odstranit chirurgicky. Tkáň se potom hojí pod specielním obvazem.

Všechno úsilí je však marné, pokud chovatel nezlepší hygienické podmínky.